Artikel 2.14 Wabo

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Van ‘redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen’ als bedoeld in artikel 2.14 lid 1 sub a onder 3 Wabo is geen sprake indien er uitsluitend een (bestemmingsplan)procedure voor het wijzigen van een bestemmingsplan in gang is gezet en er nog geen omgevingsvergunning voor bouwen ex artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo is aangevraagd (Raad van State 26 juni 2013, ECLI:NL:RVS:2013:34)

Redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen procedure wijzigen bestemmingsplan
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.