Artikel 8:69a Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Als een appellant zich beroept op overschrijding van een norm en betoogt dat deze overschrijding nadelige gevolgen voor zijn woonsituatie heeft, kan hij ter onderbouwing van de normoverschrijding wijzen op onderzoeksgegevens waaruit naar voren komt dat deze norm ter plaatse van een woning van een derde in zijn directe omgeving wordt overschreden (relativiteitsvereiste ex artikel 8:69a Awb) (Raad van State 21 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2418)

Relativiteitsvereiste onderzoeksgegevens directe omgeving
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.