Artikel 3.1 Wro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Het bevoegd gezag moet bij het beoordelen van de ruimtelijke gevolgen van een (bestemmingsplan)plan uitgaan van een representatieve invulling van de maximale bouw- en gebruiksmogelijkheden die het plan biedt (artikel 3.1 Wro) (Raad van State 26 april 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1664)

Representatieve invulling maximale bouw- en gebruiksmogelijkheden plan
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.