Artikel 2.6 Wabo

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Een revisievergunning als bedoeld in artikel 2.6 lid 1 Wabo kan worden voor verleend voor een geheel andere inrichting als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo (qua aard van de inrichting zelf of de aard en intensiteit van de milieugevolgen van de inrichting) dan die waarvoor de eerder vergunning is of vergunningen zijn afgegeven (Raad van state 24 december 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AO0854)

Revisievergunning voor geheel andere inrichting
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.