Artikel 6.1.1.1 Bro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Indien een advocaat of zijn/haar kantoorgenoten een gemeente in het nabije verleden heeft bijgestaan in een juridische procedure over planschade en die nu in zijn hoedanigheid van adviseur als bedoeld in artikel 6.1.1.1 sub c Bro een advies heeft uitgebracht, dan is sprake van de schijn van partijdigheid (Raad van State 13 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1970)

Schijn van partijdigheid planschade
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.