Artikel 6:20 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Als tijdens het beroep tegen het niet tijdig nemen van het besluit alsnog een reëel besluit wordt genomen, dat hoeft daartegen geen beroep te worden ingesteld. Gebeurt dit toch, dan moet dit stuk op grond van artikel 6:20 Awb worden aangemerkt als een aanvulling van de gronden van het reeds ingediende beroep. Griffierecht hoeft niet opnieuw te worden betaald (Raad van State 20 oktober 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AR4294)

Tijdens beroep reëel besluit daartegen geen beroep
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.