Artikel 5:1 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Of de toerekening van een overtreding van een natuurlijk persoon aan een rechtspersoon kan plaatsvinden, hangt af van de vraag of de gedraging van de natuurlijke persoon heeft plaatsgevonden dan wel is verricht is de sfeer van de rechtspersoon (o.a. uit hoofde van een dienstbetrekking, gedraging past in de normale bedrijfsvoering of taakuitoefening van de rechtspersoon) (artikel 5:1 Awb) (College van Beroep voor het bedrijfsleven 3 juni 2014, ECLI:NL:CBB:2014:200)

Toerekening overtreding van natuurlijk persoon aan rechtspersoon
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.