Artikel 5:31d Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Het uitgangspunt van een last onder dwangsom is dat het gericht is op het volledig opheffen van de overtreding. Slechts onder bijzondere omstandigheden kan van dit uitgangspunt worden afgeweken (en kan de last zien op het gedeeltelijk ongedaan maken van de overtreding) (artikel 5:31d Awb) (Raad van State 22 december 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AR7972)

Uitgangspunt last onder dwangsom gericht op volledig opheffen overtreding
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.