Artikel 8:58 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Uitzonderingen op de tiendagentermijn als bedoeld in artikel 8:58 Awb is mogelijk omdat de goede procesorde een zelfstandige door de rechter te hanteren maatstaf is, op grond waarvan toch binnen tien dagen voor de zitting nadere stukken kunnen worden ingediend (Raad van State 16 juli 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BD7356)

Uitzonderingen tiendagentermijn goede procesorde zelfstandige maatstaf

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.