Artikel 3.1 Wro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan op grond van artikel 3.1 Wro – vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet – is de gemeenteraad alleen gehouden de op dat moment geldende wet- en regelgeving in acht te nemen. Er hoeft in dat geval dus geen rekening te worden gehouden met de mogelijkheden/beperkingen van de Omgevingswet (Raad van State 21 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2421)

Vaststelling bestemmingsplan Omgevingswet
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.