Artikel 2.14 Wabo

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Bij een verandering van een milieu-inrichting als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo waar geen sprake is van andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan op grond van de geldende vergunning is toegestaan en waarvoor geen m.e.r.-rapport hoeft te worden gemaakt en die niet leidt tot andere inrichting, hoeft niet te worden getoetst aan de voorwaarden uit artikel 2.14 leden 1/4 Wabo (milieutoets) (Raad van State 18 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:112)

Verandering milieu-inrichting geen andere grotere nadelige gevolgen milieu
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.