Artikel 2 lid 12 Bijlage II Bor

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

De perceelgedeelten die in ruimtelijk planologisch opzicht in het geheel niet zijn aan te merken al onderdeel van het perceel waarop het gebouw zich bevindt, vallen buiten de reikwijdte van artikel 2 lid 12 Bijlage II Bor (vergunningsvrije erf- of perceelsafscheiding) (Raad van State 8 augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2619)

Vergunningsvrije erf- of perceelsafscheiding onderdeel perceel
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.