Artikel 2.15 Wabo

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Het College van B&W komt bij de vraag of het belang van de monumentenzorg zich verzet tegen vergunningverlening beoordelingsruimte toe (toetsingscriteria omgevingsvergunning rijksmonument ex artikel 2.15 Wabo) (Raad van State 25 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:295)

Vergunningverlening rijksmonument beoordelingsruimte
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.