Artikel 2.27 Wabo

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Als het bestuursorgaan dat een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 2.27 Wabo moet afgeven van oordeel is dat bepaalde reeds in de vergunning opgenomen voorschriften moeten worden gewijzigd, dan moet het bestuursorgaan dat beslist over de vergunning dit opvolgen (Raad van State 10 september 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3354)

Verklaring van geen bedenkingen vergunning voorschriften
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.