Artikel 5:32a Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Een verlenging van een verstreken begunstigingstermijn ex artikel 5:32a Awb kan worden verlengd als (i) het verzoek voorafgaand aan het verstrijken van de termijn is ingediend en (ii) het de verzoeker niet kan worden aangerekend dat het bevoegd gezag niet vóór het verstrijken van de begunstigingstermijn op dit verzoek heeft beslist (Raad van State 17 februari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:326)

Verlenging verstreken begunstigingstermijn
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.