Artikel 6:11 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Een belanghebbende, niet zijnde de aanvrager, die met het nemen van een besluit niet bekend was en ook redelijkerwijs niet bekend kon zijn, is in ieder geval niet verwijtbaar te laat met het maken van bezwaar of instellen van beroep als hij dat doet binnen twee weken nadat hij te weten is gekomen dat een besluit is genomen. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan ook een later gemaakt bezwaar of ingesteld beroep als niet verwijtbaar te laat worden aangemerkt (artikel 6:11 Awb) (Raad van State 26 april 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1239)

Verwijtbaar te laat bezwaar of beroep twee weken
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.