Artikel 8:3 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

De weigering om een algemeen verbindend voorschrift of een beleidsregel vast te stellen, in te trekken of in werking te laten treden is niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep (artikel 8:3 Awb) (College van Beroep voor het bedrijfsleven 18 augustus 2014, ECLI:NL:CBB:2014:349)

Weigering algemeen verbindend voorschrift of beleidsregel vast te stellen niet vatbaar voor bezwaar en/of beroep

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.