Artikel 6:11 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Als wel mededeling wordt gedaan van een aanvraag om een omgevingsvergunning, maar niet van de (daaropvolgende) verlening ervan, dan is in beginsel geen sprake van een verschoonbare termijnoverschrijding als bedoeld in artikel 6:11 Awb (Raad van State 28 december 1999, ECLI:NL:RVS:1999:AN6287)

Wel mededeling aanvraag omgevingsvergunning niet verlening verschoonbare termijnoverschrijding
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.