Artikel 7:11 Awb

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Bij een wijziging van de reguliere naar de uniforme openbare voorbereidingsprocedure mag de aanvrager tot de terinzagelegging van het ontwerpbesluit de aanvraag wijzigen (hierbij is de vraag of sprake is van een wijziging van de aanvraag van ondergeschikte aard niet relevant) (artikel 7:11 Awb) (Raad van State 30 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3521)

Wijziging reguliere naar uniforme openbare voorbereidingsprocedure
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.