Bij een bestemmingsplanprocedure heeft artikel 6:13 Awb betekenis in die zin dat alleen beroep kan worden aangetekend tegen die planonderdelen waarvan de belanghebbende tijdig zienswijzen heeft ingediend, tenzij het bestemmingsplan gewijzigd wordt vastgesteld. Nieuwe beroepsgronden tegen de reden aangevoerde planonderdelen

Read the rest
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.