Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Artikel 3.1.6 lid 2 Bro (ladder voor duurzame verstedelijking) strekt tot bescherming van het belang van het behoud van een goed woon- en leefklimaat, waaronder het voorkomen van ongewenste versnippering en leegstand (artikel 8:69a Awb) (Raad van State 25 juni 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2331)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.