Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Van schade van een onjuist besluit is geen sprake indien ten tijde van het nemen van dat besluit een rechtmatig besluit had kunnen worden genomen, dat tot dezelfde schade zou hebben geleid. Het bestuursorgaan moet wel aannemelijk maken dat dit besluit ook daadwerkelijk zou worden genomen (artikel 8:88 Awb) (Raad van State 28 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3462)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.