Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Een besluit dat niet binnen een verleend mandaat is genomen moet als onbevoegd genomen worden beschouwd en om deze reden worden vernietigd (artikel 10:2 Awb) (Raad van State 16 februari 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP4756)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.