Artikel 10:2 Awb

Een door de gemandateerde binnen de grenzen van zijn bevoegdheid genomen besluit geldt als een besluit van de mandaatgever.

Rechtspraak

Het mandaatbesluit hoeft niet bij het genomen besluit worden gevoegd of anderszins worden toegelicht (artikel 10:2 Awb)Raad van State 3 mei 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AW7337
Een besluit dat niet binnen een verleend mandaat is genomen moet als onbevoegd genomen worden beschouwd en om deze reden worden vernietigd (artikel 10:2 Awb)Raad van State 16 februari 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP4756
Een onbevoegd genomen besluit in mandaat kan alsnog door het juiste bestuursorgaan worden bekrachtigd (zie ook artikel 6:22 Awb) (artikel 10:2 Awb)Raad van State 22 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1230
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.