Artikel 2:14 Awb

  • Een bestuursorgaan kan een bericht dat tot een of meer geadresseerden is gericht, elektronisch verzenden voor zover de geadresseerde kenbaar heeft gemaakt dat hij langs deze weg voldoende bereikbaar is.
  • Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, geschiedt de verzending van berichten die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, niet uitsluitend elektronisch.
  • Indien een bestuursorgaan een bericht elektronisch verzendt, geschiedt dit op een voldoende betrouwbare en vertrouwelijke manier, gelet op de aard en de inhoud van het bericht en het doel waarvoor het wordt gebruikt.

Rechtspraak artikel 2:14 Awb (elektronische bereikbaarheid)

Enkele bekendheid van e-mailadres van burger bij bestuursorgaan houdt geen kenbare elektronische bereikbaarheid als bedoeld in artikel 2:14 AwbCentrale Raad van Beroep 13 maart 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:780
Alleen als burger duidelijk kenbaar heeft gemaakt dat hij/zij langs elektronische weg bereikbaar is, dan kan toezending/bekendmaking op papier achterwege blijven (artikel 2:14 Awb)Centrale Raad van Beroep 18 oktober 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:4159
Uit feitelijke e-mailcorrespondentie kan kenbare elektronische bereikbaarheid als bedoeld in artikel 2:14 Awb blijkenRaad van State 17 februari 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BL4121
Bij elektronische bereikbaarheid als bedoeld in artikel 2:14 Awb moet geadresseerde zijn/haar elektronische post regelmatig checkenCentrale Raad van Beroep 26 juni 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:810
Het enkele feit dat een bezwaarmaker tijdens bezwaar of beroep via DigiD een e-mailadres vermeldt of dit adres vermeldt op zijn briefpapier, brengt niet automatisch mee dat daarmee is sprake kenbare bereikbaarheid via de e-mail (artikel 2:14 Awb)Raad van State 14 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:785

Artikel 2:14 Awb elektronische bereikbaarheid
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.