Artikel 5:4 Awb

  • De bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie bestaat slechts voor zover zij bij of krachtens de wet is verleend.
  • Een bestuurlijke sanctie wordt slechts opgelegd indien de overtreding en de sanctie bij of krachtens een aan de gedraging voorafgaand wettelijk voorschrift zijn omschreven.

Rechtspraak artikel 5:4 Awb (bestuurlijke boete overtreden voorschrift)

Een bestuurlijke boete kan worden vernietigd wegens een onvoldoende duidelijk overtreden voorschrift (artikel 5:4 Awb)Raad van State 20 november 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AF0842

Artikel 5:4 Awb bestuurlijke boete overtreden voorschrift

error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.