Artikel 3:20 Awb

  • Het bestuursorgaan bevordert dat een aanvrager in kennis wordt gesteld van andere op aanvraag te nemen besluiten waarvan het bestuursorgaan redelijkerwijs kan aannemen dat deze nodig zijn voor de door de aanvrager te verrichten activiteit.
  • Bij de kennisgeving wordt per besluit in ieder geval vermeld:
    • a. naam en adres van het bestuursorgaan, bevoegd tot het nemen van het besluit;
    • b. krachtens welk wettelijk voorschrift het besluit wordt genomen.

Rechtspraak artikel 3:20 Awb

Artikel 3:20 Awb
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.