Artikel 5:42 Awb

  • Het bestuursorgaan legt geen bestuurlijke boete op indien de overtreder is overleden.
  • Een bestuurlijke boete vervalt indien zij op het tijdstip van het overlijden van de overtreder niet onherroepelijk is. Een onherroepelijke bestuurlijke boete vervalt voorzover zij op dat tijdstip nog niet is betaald.

Rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.