Artikel 4:20b Awb

  • Indien niet tijdig op de aanvraag tot het geven van een beschikking is beslist, is de gevraagde beschikking van rechtswege gegeven.
  • De verlening van rechtswege geldt als een beschikking.
  • In afwijking van artikel 3:40 treedt de beschikking in werking op de derde dag na afloop van de beslistermijn.

Rechtspraak artikel 4:20b Awb (beschikking van rechtswege)

Ook bij een bevoegdheidsgebrek aan de zijde van het bestuursorgaan kan een beschikking van rechtswege als bedoeld in artikel 4:20b Awb ontstaanRaad van State 20 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3514
Artikel 4:20b Awb (beschikking van rechtswege) is uitsluitend van toepassing op de eerste beslissing op een aanvraagRaad van State 21 oktober 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3255
Een reëel besluit waarop artikel 4:20b Awb (beschikking van rechtswege) van toepassing is en die na het verstrijken van de beslistermijn is genomen, is vernietigbaarRaad van State 8 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3623
Een incorrecte bekendmaking van een reële beschikking binnen de beslistermijn leidt niet automatisch tot een beschikking van rechtswege als bedoeld in artikel 4:20b AwbRaad van State 27 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1657I
Indien een gevraagde omgevingsvergunning van rechtswege is verleend, is een bestuursorgaan weliswaar niet meer bevoegd om op de aanvraag te beslissen, maar maakt dat een alsnog genomen besluit niet van rechtswege nietig. Indien een alsnog genomen reëel besluit niet tijdig in rechte wordt bestreden, verkrijgt dat besluit formele rechtskracht en treedt het in de plaats van de van rechtswege verleende vergunning (artikel 4:20b Awb)Raad van State 15 september 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2071

Artikel 4:20b Awb beschikking van rechtswege
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.