Artikel 8:111 Awb

  • Niet-ontvankelijkheid van het hoger beroep heeft geen gevolgen voor de ontvankelijkheid van het incidenteel hoger beroep, tenzij die niet-ontvankelijkheid het gevolg is van:
    • a. overschrijding van de termijn voor het instellen van hoger beroep,
    • b. overschrijding van de termijn voor betaling van het griffierecht, of
    • c. de omstandigheid dat degene die het hoger beroep heeft ingesteld daartoe niet gerechtigd was.
  • Intrekking van het hoger beroep na aanvang van de termijn voor het instellen van incidenteel hoger beroep heeft geen gevolgen voor de ontvankelijkheid van het incidenteel hoger beroep.

Rechtspraak artikel 8:111 Awb

Artikel 8:111 Awb
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.