Artikel 2:2 Awb

  • Het bestuursorgaan kan bijstand of vertegenwoordiging door een persoon tegen wie ernstige bezwaren bestaan, weigeren. 
  • De belanghebbende en de in het eerste lid bedoelde persoon worden van de weigering onverwijld schriftelijk in kennis gesteld. 
  • Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van advocaten

Rechtspraak artikel 2:2 Awb (weigering gemachtigde)

Ernstige bezwaren als bedoeld in artikel 2:2 Awb kunnen bestaan uit onherroepelijke veroordeling wegens het (mede) indienen van onjuiste belastingaangiften en een lopen strafrechtelijk onderzoekRaad van State 12 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2709
Structureel misbruik van recht door een persoon kan leiden tot ernstige bezwaren als bedoeld in artikel 2:2 AwbRaad van State 9 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1587
Weigering van gemachtigde kan niet leiden tot buiten behandeling stellen van het bezwaar (artikel 2:2 Awb)Raad van State 19 september 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BB3841

Artikel 2:2 Awb weigering gemachtigde
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.