Artikel 8:55e Awb

  • Indien tegen de met toepassing van artikel 8:54 gedane uitspraak verzet wordt gedaan, beslist de bestuursrechter daarover binnen zes weken.
  • Artikel 8:55, derde lid, is niet van toepassing.
  • Indien het verzet gegrond is, beslist de bestuursrechter zo spoedig mogelijk op het beroep.

Rechtspraak

error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.