Artikel 6:4 Awb

  • Het maken van bezwaar geschiedt door het indienen van een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. 
  • Het instellen van administratief beroep geschiedt door het indienen van een beroepschrift bij het beroepsorgaan. 
  • Het instellen van beroep bij een bestuursrechter geschiedt door het indienen van een beroepschrift bij die rechter.

Rechtspraak artikel 6:4 Awb

Artikel 6:4 Awb
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.