Artikel 4:20 Awb

Het bestuursorgaan kan onverschuldigd betaalde dwangsommen terugvorderen voor zover na de dag waarop de beschikking, bedoeld in artikel 4:18 is vastgesteld, nog geen vijf jaren zijn verstreken.

Rechtspraak artikel 4:20 Awb

Artikel 4:20 Awb
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.