Artikel 6:22 Awb

Een besluit waartegen bezwaar is gemaakt of beroep is ingesteld, kan, ondanks schending van een geschreven of ongeschreven rechtsregel of algemeen rechtsbeginsel, door het orgaan dat op het bezwaar of beroep beslist in stand worden gelaten indien aannemelijk is dat de belanghebbenden daardoor niet zijn benadeeld.

Rechtspraak artikel 6:22 Awb (in stand laten gebreken besluit)

Na toepassing van een bestuurlijke lus kan artikel 6:22 Awb (in stand laten gebreken besluit) niet meer worden toegepastRaad van State 24 juli 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2978
Gebreken in de kennisgeving van aanvragen en ontwerpbesluiten kunnen doorgaans niet met toepassing van artikel 6:22 Awb (in stand laten gebreken besluit) worden gepasseerd, omdat vaak niet kan worden uitgesloten dat potentiële belanghebbende door de gebreken zijn benadeeldRaad van State 13 februari 2001, ECLI:NL:RVS:2001:AL2343
Een bevoegdheidsgebrek kan doorgaans worden gepasseerd met toepassing van artikel 6:22 AwbRaad van State 25 juli 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX2555
Artikel 6:22 Awb (passeren gebrek besluit) kan worden toegepast bij schending van de hoorplicht in bezwaar, voor zover een belanghebbende in beroep of op een ander moment in de procedure voldoende in de gelegenheid is gesteld zijn/haar standpunten naar voren te brengenRaad van State 15 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2244
Artikel 6:22 Awb (passeren gebrek besluit) kan niet worden toepassen als datgene wat een belanghebbende op een hoorzitting naar voren had willen brengen van invloed zou kunnen zijn geweest op het te nemen besluitRaad van State 11 juni 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2058
Bij het doorlopen van de verkeerde voorbereidingsprocedure voor een omgevingsvergunning (regulier in plaats van uitgebreid) kan artikel 6:22 Awb (passeren gebrek besluit) alleen worden toegepast indien het evident is dat belanghebbenden niet zijn benadeeldRaad van State 4 september 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3055
Gebreken in de kenbaarheid van de motivering van een besluit kunnen als schending van een vormvoorschrift doorgaans met toepassing van artikel 6:22 Awb (passeren gebrek besluit) worden gepasseerd Raad van State 12 januari 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AS2168
Het baseren van een besluit op een onjuiste wettelijke grondslag kan doorgaans met toepassing van artikel 6:22 Awb (passeren gebrek besluit) worden gepasseerdRaad van State 2 november 2000, ECLI:NL:RVS:2000:AN6712
Artikel 6:22 Awb (in stand laten gebreken besluit) kan niet worden toegepast als datgene wat een belanghebbende naar voren had willen brengen van invloed zou kunnen zijn op de inhoud van het te nemen besluit op bezwaarRaad van State 11 juni 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2058
Artikel 6:22 Awb (in stand laten gebreken besluit) kan in beginsel niet worden toegepast bij het bij de kennisgeving van het ontwerpbesluit ontbreken van een besluitonderdeelRaad van State 9 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3053

Artikel 6:22 Awb passeren gebreken besluit
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.