Artikel 5:17 Awb

  • Een toezichthouder is bevoegd inzage te vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden.
  • Hij is bevoegd van de gegevens en bescheiden kopieën te maken.
  • Indien het maken van kopieën niet ter plaatse kan geschieden, is hij bevoegd de gegevens en bescheiden voor dat doel voor korte tijd mee te nemen tegen een door hem af te geven schriftelijk bewijs.

Rechtspraak artikel 5:17 Awb (vordering inzage gegevens)

De vordering tot inzage in gegevens als bedoeld in artikel 5:17 Awb kan tot een ieder worden gerichtCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 23 januari 2012, ECLI:NL:CBB:2012:BV8376

Artikel 5:17 Awb vordering inzage gegevens
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.