Artikel 5:13 Awb

Een toezichthouder maakt van zijn bevoegdheden slechts gebruik voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is.

Rechtspraak

error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.