Artikel 5:13 Awb

Een toezichthouder maakt van zijn bevoegdheden slechts gebruik voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is.

Rechtspraak artikel 5:13 Awb

Artikel 5:13 Awb
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.