Artikel 8:55b Awb

  • Indien het beroep is gericht tegen het niet tijdig nemen van een besluit, doet de bestuursrechter binnen acht weken nadat het beroepschrift is ontvangen en aan de vereisten van artikel 6:5 is voldaan, uitspraak met toepassing van artikel 8:54, tenzij de bestuursrechter een onderzoek ter zitting nodig acht.
  • Indien de bestuursrechter een onderzoek ter zitting nodig acht, deelt hij dit zo spoedig mogelijk aan partijen mede.
  • Indien de bestuursrechter een onderzoek ter zitting nodig acht, behandelt hij het beroep zo mogelijk met toepassing van artikel 8:52. In dat geval doet de bestuursrechter zo mogelijk binnen dertien weken uitspraak.

Rechtspraak artikel 8:55b Awb (beroep niet tijdig besluit)

De rechter die bevoegd is ten aanzien van het reëele besluit, is ook bevoegd ten aanzien van het rechtstreekse beroep wegens het niet tijdig nemen van een besluit als bedoeld in artikel 8:55b Awb Raad van State 29 maart 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BM0239
Als belanghebbende bij een rechtstreeks beroep wegens het niet tijdig nemen van een besluit als bedoeld in artikel 8:55b Awb wordt in beginsel aangemerkt degene die ook belanghebbende is bij het (weigeren van het) reële besluitRaad van State 21 maart 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ7462

Artikel 8:55b Awb beroep niet tijdig besluit
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.