Artikel 10:16 Awb

  • Het bestuursorgaan kan ter zake van de uitoefening van de gedelegeerde bevoegdheid uitsluitend beleidsregels geven.
  • Degene aan wie de bevoegdheid is gedelegeerd, verschaft het bestuursorgaan op diens verzoek inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheid.

Rechtspraak artikel 10:16 Awb

Artikel 10:16 Awb
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.