Artikel 2:6 Awb

  • Bestuursorganen en onder hun verantwoordelijkheid werkzame personen gebruiken de Nederlandse taal, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald. 
  • In afwijking van het eerste lid kan een andere taal worden gebruikt indien het gebruik daarvan doelmatiger is en de belangen van derden daardoor niet onevenredig worden geschaad.

Rechtspraak artikel 2:6 Awb (gebruiken Nederlandse taal)

Verwijzing naar niet in het Nederlands gestelde norm in vergunningvoorschrift is toegestaan, mits en voor zover er geen inhoudelijk verschil bestaat tussen deze norm en de in de Nederlandse wet- of regelgeving opgenomen norm (artikel 2:6 Awb)Raad van State 3 april 1988, E030800
Artikel 2:6 Awb gebruiken Nederlandse taal

error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.