Artikel 10:5 Awb

  • Een bestuursorgaan kan hetzij een algemeen mandaat hetzij een mandaat voor een bepaald geval verlenen.
  • Een algemeen mandaat wordt schriftelijk verleend. Een mandaat voor een bepaald geval wordt in ieder geval schriftelijk verleend indien de gemandateerde niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van de mandaatgever.

Rechtspraak artikel 10:5 Awb (mandaatbesluit)

Indien een mandaatbesluit niet overeenkomstig artikel 3:42 Awb bekend is gemaakt, dan kan dit gebrek in beginsel met toepassing van artikel 6:22 Awb worden gepasseerd (artikel 10:5 Awb)Hoge Raad 14 augustus 2015, ECLI:NL:HR:2015:2162
Een algemeen mandaatbesluit moet op grond van artikel 10:5 Awb uitdrukkelijk zijn verleend, het enkel toekennen van een bepaalde functie is hiervoor niet voldoendRaad van State 7 mei 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1625

Artikel 10:5 Awb mandaatbesluit
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.