Artikel 10:23 Awb

Artikel 10:22 is van overeenkomstige toepassing indien bij wettelijk voorschrift een bevoegdheid tot het verrichten van andere handelingen dan besluiten is toegedeeld aan een persoon of college, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan.

Rechtspraak

error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.