Artikel 6:15 Awb

  • Indien het bezwaar- of beroepschrift wordt ingediend bij een onbevoegd bestuursorgaan of bij een onbevoegde bestuursrechter, wordt het, onder vermelding van de datum van ontvangst, zo spoedig mogelijk doorgezonden aan het bevoegde orgaan, onder gelijktijdige mededeling hiervan aan de afzender. 
  • Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing indien in plaats van een bezwaarschrift een beroepschrift is ingediend of omgekeerd. 
  • Het tijdstip van indiening bij het onbevoegde orgaan is bepalend voor de vraag of het bezwaar- of beroepschrift tijdig is ingediend, behoudens in geval van kennelijk onredelijk gebruik van procesrecht.

Rechtspraak artikel 6:15 Awb (doorzenden bezwaar- of beroepschriften)

De doorzendplicht van bezwaar- of beroepschriften ex artikel 6:15 Awb geldt voor elk bestuursorgaanRaad van State 4 augustus 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BN3203
Artikel 6:15 Awb voorziet niet in het doorzenden van bezwaar- of beroepschriften naar de burgerlijke rechterRaad van State 6 november 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AL2473

Artikel 6:15 Awb doorzenden bezwaar- of beroepschriften
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.