Artikel 4:2 Awb

  • De aanvraag wordt ondertekend en bevat ten minste:
    • a. de naam en het adres van de aanvrager; 
    • b. de dagtekening; 
    • c. een aanduiding van de beschikking die wordt gevraagd. 
  • De aanvrager verschaft voorts de gegevens en bescheiden die voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn en waarover hij redelijkerwijs de beschikking kan krijgen.

Rechtspraak artikel 4:2 Awb (inhoud aanvraag)

Een bestuursorgaan mag bij een adreswijziging waarvan het op de hoogte is gesteld niet meer het oude adres voor toezending gebruiken (inhoud aanvraag ex artikel 4:2 Awb)Raad van State 12 maart 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AF5638
Een e-maildres is geen adres in de zin van artikel 4:2 AwbRaad van State 3 maart 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AH8972
Bij gegevens en bescheiden waarover de aanvrager gemakkelijker kan beschikken dan het bestuursorgaan, zal de aanvrager daar gelet op artikel 4:2 Awb voor moeten zorgenRaad van State 16 juni 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BM8419 

Artikel 4:2 Awb inhoud aanvraag
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.