Artikel 5:31c Awb

  • Het bezwaar, beroep of hoger beroep tegen de last onder bestuursdwang heeft mede betrekking op een beschikking die strekt tot toepassing van bestuursdwang of op een beschikking tot vaststelling van de kosten van de bestuursdwang, voor zover de belanghebbende deze beschikking betwist.
  • De bestuursrechter kan de beslissing op het beroep of hoger beroep inzake de beschikking tot toepassing van bestuursdwang of de beschikking tot vaststelling van de kosten echter verwijzen naar een ander orgaan, indien behandeling door dit orgaan gewenst is.
  • In beroep of hoger beroep legt de belanghebbende zo mogelijk een afschrift over van de beschikking die hij betwist.
  • Het eerste tot en met het derde lid zijn van overeenkomstige toepassing op een verzoek om voorlopige voorziening.

Rechtspraak artikel 5:31c Awb (bezwaar en beroep last onder bestuursdwang)

Artikel 5:31c Awb (bezwaar en beroep last onder bestuursdwang) is van toepassing als het kostenverhaal inzake bestuursdwang in een meer dan één besluit is neergelegd (besluit over toepassing zelf en een opvolgend besluit over de kosten van bijvoorbeeld vernietiging van een zaak)Raad van State 10 juli 2013, ECLI:NL:RVS:2013:202

Artikel 5:31c Awb bezwaar en beroep last onder bestuursdwang
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.