Artikel 6:14 Awb

  • Het orgaan waarbij het bezwaar- of beroepschrift is ingediend, bevestigt de ontvangst daarvan schriftelijk. 
  • Het orgaan waarbij het beroepschrift is ingediend, geeft daarvan zo spoedig mogelijk kennis aan het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen.

Rechtspraak artikel 6:14 Awb

Artikel 6:14 Awb
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.