Artikel 6:16 Awb

Het bezwaar of beroep schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht, tenzij bij of krachtens wettelijk voorschrift anders is bepaald.

Rechtspraak

error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.