Artikel 1:4 Awb

  • Onder bestuursrechter wordt verstaan: een onafhankelijk, bij de wet ingesteld orgaan dat met bestuursrechtspraak is belast.
  • Onder hogerberoepsrechter wordt verstaan: een bestuursrechter die in hoger beroep oordeelt.
  • Een tot de rechterlijke macht behorend gerecht wordt als bestuursrechter aangemerkt voor zover hoofdstuk 8 of de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften – met uitzondering van hoofdstuk VIII – van toepassing of van overeenkomstige toepassing is.

Rechtspraak artikel 1:4 Awb (bestuursrechter)

Een gerechtshof dat oordeelt over procedure inzake Belemmeringenwet privaatrecht is geen bestuursrechter als bedoeld in artikel 1:4 AwbRaad van State 13 juli 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AT9247

Artikel 1:4 Awb bestuursrechter
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.