Artikel 6:21 Awb

  • Het bezwaar of beroep kan schriftelijk worden ingetrokken. 
  • Tijdens het horen kan de intrekking ook mondeling geschieden.

Rechtspraak artikel 6:21 Awb (intrekking bezwaar of beroep)

Een rechtsgeldige intrekking van het bezwaar of beroep ex artikel 6:21 Awb kan na afloop van de bezwaar- of beroepstermijn niet meer ongedaan worden gemaakt, tenzij sprake is niet aan de belanghebbende toe te rekenen omstandigheden (bijvoorbeeld dwaling, dwang of bedrog)Centrale Raad van Beroep 6 november 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:4033

Artikel 6:21 Awb intrekking bezwaar of beroep
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.