Artikel 3:49 Awb

Ter motivering van een besluit of een onderdeel daarvan kan worden volstaan met een verwijzing naar een met het oog daarop uitgebracht advies, indien het advies zelf de motivering bevat en van het advies kennis is of wordt gegeven.

Rechtspraak artikel 3:49 Awb (verwijzing advies in besluit)

De verwijzing naar een welstandsadvies in de motivering van een besluit in in beginsel mogelijk, tenzij het advies naar inhoud of wijze van totstandkoming dusdanige gebreken vertoont dat dit advies niet, of niet zonder meer, aan het besluit ten grondslag kan worden gelegd. Dit is anders indien de aanvrager/derde-belanghebbende een deskundig tegenadvies overlegd (artikel 3:49 Awb)Raad van State 9 mei 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW5254
Een bestuursorgaan mag in de motivering van een besluit in beginsel uitgaan van een uitgebracht Bibob-advies (artikel 3:49 Awb)Raad van State 25 april 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW3870
De verwijzing naar een ambtelijk advies in de motivering van een besluit is op grond van artikel 3:49 Awb mogelijkRaad van State 10 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:329

Artikel 3:49 Awb verwijzing advies in besluit
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.